درد قفسه سینه

 درد قفسه سینه می تواند از هر یک از ارگانهای موجود در قفسه سینه منشاء بگیرد . قلب : دردهای با منشاء قلبی می توانند ناشی از تنگی عروق کرونر باشند . این درد(که آنژین نامیده می شود) معمولا با فعالیت ایجاد میشود، معمولا ۵-۱۵ دقیقه طول می کشد و بعد از استراحت کردن از بین می رود . محل …

خلط چیست؟

در مجاری تنفسی فوقانی و تحتانی سلولهای ترشح کننده موکوس وجود دارند که با ترشح موکوس ، سطح مجاری هوائی را مرطوب و لغزنده نگه می دارند. موکوس با ایجاد یک لایه ژله ای در سطح مجاری هوائی باعث به دام افتادن میکروبها و ذرات ریز معلق در هوا می شود . مژکهائی در سطح مجاری هوائی وجود دارند که …

تنگی نفس چیست؟

ما زمانیکه نفس می کشیم متوجه نفس کشیدن خودمان نمی شویم تنگی نفس زمانی بروز می کند که فرد متوجه نفس کشیدن خود می شود . تنگی نفس به صورتهای مختلف بروز می کند و فرد آن را به شکل های مختلف حس می کند . موارد زیر شکلهائی از احساس تنگی نفس است : احساس عدم توانائی نفس کشیدن …

سرفه چیست؟

سرفه واکنش دفاعی بدن به بسیاری از عوامل محرک و یا آسیب رسان ریه است .سرفه میتواند به صورت ارادی و یا رفلکسی ایجاد شود. هنگام سرفه ، بدن با انقباض عضلات بازدمی هوا را با سرعت بسیار بالا از ریه ها خارج می کند . این امر منجر میشود ترشحات و یا ذرات ریز مزاحم از ریه خارج شوند …