درد قفسه سینه

 درد قفسه سینه می تواند از هر یک از ارگانهای موجود در قفسه سینه منشاء بگیرد . قلب : دردهای با منشاء قلبی می توانند ناشی از تنگی عروق کرونر باشند . این درد(که آنژین نامیده می شود) معمولا با فعالیت ایجاد میشود، معمولا ۵-۱۵ دقیقه طول می کشد و بعد از استراحت کردن از بین می رود . محل …